Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK ustanowiło dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK „OPTYMISTEK”. Ma ona na celu propagowanie turystyki żeglarskiej wśród najmłodszych, promowaniu spędzanie czasu wolnego…

Czytaj więcej